SENZATIONAL !!! Vlogarita Tequila vrea sa isi schimbe profilul!

Dupa cum posteaza pe facebook, tanara vlogarita se pare ca doreste sa se mute de la profilul de stiinte ale naturii la filologie. Se pare ca aceasta mutare este argumentata de faptul ca in viitor doreste sa urmeze o facultate de jurnalism.

 

tequila

Insa  se pare ca Bianca Adam (Tequila) a intampinat si problemele cu birocratia.

11111111
Ministerul Educatiei a simplificat procedurile prin care elevii se pot transfera de la o scoala la alta sau de la o specializare la alta. Potrivit unui ordin de ministru publicat in Monitorul Oficial si pe edu.ro, elevii se pot transfera cu avizul consultativ al consiliului de administratie al scolii de la care se face transferul si cu aprobarea consiliului de administratie al scolii la care se face transferul.

In ce priveste transferul elevilor in timpul anului scolar, ordinul ministrului Educatiei introduce – pe langa cinci situatii definite – si posibilitatea realizarii acestuia in “alte situatii exceptionale, cu aprobarea consiliului de administratie al inspectoratului scolar”.

Modificarile prevazute de ordinul privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 4.925/2005:

Modificare: Elevii au dreptul sa se transfere de la o unitate la alta, de la o filiera la alta, de la un profil la altul, de la o specializare/calificare profesionala la alta, de la o forma de invatamant la alta, in conformitate cu prevederile prezentului regulament si ale regulamentului intern al unitatii de invatamant la care se face transferul. Transferul se face cu avizul consultativ al consiliului de administratie al unitatii de la care se face transferul si cu aprobarea consiliului de administratie al unitatii la care se face transferul.

Cum era inainte: 
Elevii au dreptul sa se transfere de la o unitate la alta, de la o filiera la alta, de la un profil la altul, de la o specializare/calificare profesionala la alta, de la o forma de invatamant la alta, in conformitate cu prevederile prezentului regulament si ale regulamentului intern al unitatii de invatamant de la si la care se face transferul. Aprobarile pentru transfer se dau de catre consiliile de administratie ale celor doua unitati de invatamant.

Modificare: Transferul elevilor in timpul anului scolar se poate efectua, in mod exceptional, cu respectarea prevederilor art. 136 – 145, in urmatoarele situatii:
a) la schimbarea domiciliului parintilor intr-o alta localitate, respectiv intr-un alt sector al municipiului Bucuresti;
b) la recomandarea de transfer eliberata pe baza unei expertize medicale efectuate de directia de sanatate publica;
c) la/de la invatamantul de arta sau sportiv;
d) de la clasele de invatamant liceal la clasele de invatamant profesional;
e) de la invatamantul intensiv sau bilingv la celelalte profiluri;
f) in alte situatii exceptionale, cu aprobarea consiliului de administratie al inspectoratului scolar.

Cum era inainte:
 Transferul elevilor in timpul anului scolar se poate efectua in mod exceptional cu respectarea prevederilor art. 136-145, in urmatoarele situatii:
a) la schimbarea domiciliului parintilor intr-o alta localitate;
b) la recomandarea de transfer, eliberata pe baza unei expertize medicale efectuate de directia de sanatate publica;
c) la/de la invatamantul de arta sau sportiv;
d) de la liceu la scoala de arte si meserii;
e) de la invatamantul intensiv sau bilingv la celelalte profiluri.